Авторски Материали (3048 актуални и 648 към променени норми

 1. Статии (92 актуални)
 2. Становищa (423 актуални)
 3. Стопански Операции (171 актуални)
 4. Уроци (47 актуални)
 5. Сметки от Сметкоплан (212 актуални)
 6. Видеоматериали (124 актуални)
 7. Примерни Документи (2 актуални)
 8. Примери към Калкулатори (124 актуални)
 9. Резюмирани Разпоредби (578 актуални и 648 към променени норми)
 10. Базови Примери към Членове (490 актуални)
 11. Резюмирана Съдебна Практика (785 актуални)

Трудове (2 с 267 урока)

 1. Практическо Счетоводство и Данъци (255 урока)
 2. Практически Заплати и Осигуряване (12 урока)

Сборници - авторски и на НАП (7 актуални с 1312 статии и 7 исторически версии с 648 статии) (7 уникални, в т.ч. 3 за актуализация, с 1312 статии/примера, в т.ч. 167 за актуализация, и 7 исторически версии с 648 статии/примера)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (3 актуални с 734 примера)
 3. Наръчник на НАП (1 актуални с 89 фишa и 1 исторически версии с 87 фишa)

Калкулатори (26 и 119 примера за ползването им) (32, от които 6 в разработка, и 124 примера за ползването им)

 1. Възнаграждения (9 калкулатора с 76 примера)
 2. Стаж (4 калкулатора с 10 примера)
 3. Отпуски (4 калкулатора с 5 примера)
 4. Данъци (6 калкулатора с 23 примера)
 5. Календари (2 калкулатора с 5 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (1 калкулатора с 0 примера)

Видеоматериали (124 към 13 нормативни акта и 12 члена)

 1. Данъци (90 към 5 нормативни акта)
 2. ТРЗ и Личен Състав (35 към 3 нормативни акта)
 3. Право (11 към 5 нормативни акта)
 4. Счетоводство (32 към 6 нормативни акта и 12 члена)

Примерни Документи (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)

 1. Командировка (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)

Съдебна Практика (785 решения към 22 нормативни акта и 369 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (18 решения към 5 нормативни акта и 17 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (79 решения към 4 нормативни акта и 49 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (449 решения към 16 нормативни акта и 180 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 7 нормативни акта и 74 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (71 решения към 3 нормативни акта и 101 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 постановления към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Нормативни Актове (354 действащи с 2998 исторически версии и 28 стари издания с 83 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 12 исторически версии)
 2. Кодекси (7 действащи с 412 исторически версии)
 3. Закони (65 действащи с 1477 исторически версии и 25 стари издания с 55 исторически версии)
 4. Правилници (12 действащи с 130 исторически версии)
 5. Наредби (102 действащи с 692 исторически версии и 1 стари издания с 16 исторически версии)
 6. Инструкция (1 действащи с 3 исторически версии)
 7. Директиви (60 действащи с 131 исторически версии)
 8. Регламенти (46 действащи с 94 исторически версии)
 9. Национални Счетоводни Стандарти (32 действащи с 30 исторически версии)
 10. Международни Счетоводни Стандарти (28 действащи с 22 исторически версии)

Новини (1112 в 14 теми - средно по 4,9 на ден)

 1. Данъци (133 в 1 подтеми - средно по 0,59 на ден)
 2. Счетоводство (17 - средно по 0,07 на ден)
 3. Икономика (410 в 7 подтеми - средно по 1,81 на ден)
 4. Финансов Одит (11 - средно по 0,05 на ден)
 5. Право (72 в 6 подтеми - средно по 0,32 на ден)
 6. Държавна администрация (13 в 10 подтеми - средно по 0,06 на ден)
 7. Финанси (210 в 1 подтеми - средно по 0,93 на ден)
 8. Застраховане (4 - средно по 0,02 на ден)
 9. Статистика (3 в 3 подтеми - средно по 0,01 на ден)
абонамент